0945 301 139

Gói Cước Vina Trả Trước Smart Giải Trí – SM3

Lợi ích khi đăng ký sử dụng gói cước Vina Trả Trước Smart Giải Trí – SM3 như sau:

  • Miễn phí cuộc gọi nội mạng dưới 10 phút (1.500 phút/tháng)
  • Miễn phí 40 phút thoại ngoại mạng
  • Miễn phí 16GB Data/tháng