0945 301 139

Gói Cước Vinaphone Trả Trước C89

Lợi ích khi đăng ký sử dụng gói cước Vinaphone trả trước C89 như sau:

  • Miễn phí 1500 phút gọi nội mạng Vinaphone
  • Miễn phí 60 phút ngoại mạng
  • Miễn phí 60 SMS trong nước sử dụng trong 30 ngày