0945 301 139

Hóa Đơn Điện Tử – VNPT Invoice

Hóa đơn điện tử – VNPT Invoice là dịch vụ giúp cho các tổ chức, doanh nghiệp có thể phát hành, phân phối, xử lý các nghiệp vụ và lưu trữ hóa đơn điện tử thay thế cho việc phát hành và sử dụng hóa đơn giấy.

  • Giảm thiểu các thủ tục hành chính
  • Tiết kiệm chi phí, công sức
  • Giảm thiểu rủi ro

Đăng ký tư vấn ngay