0945 301 139

Hợp Đồng Điện Tử – VNPT eContract

Hợp đồng điện tử – VNPT eContract là nền tảng cung cấp giải pháp hợp đồng điện tử cho phép các bên giao kết các loại hợp đồng bằng phương tiện điện tử. VNPT eContract giúp doanh nghiệp và người dân giảm đáng kể chi phí và thời gian giao dịch, khởi tạo, đàm phán, ký kết và quản lý lưu trữ, tìm kiếm hợp đồng, dễ dàng hơn trong việc tiếp xúc với khách hàng, cũng như mở rộng kinh doanh đến thị trường trong nước và quốc tế.

  • Ký hợp đồng trong vòng 10 phút
  • Không rủi ro thất lạc hợp đồng
  • Ký kết không giấy tờ, lưu trữ an toàn
  • Tối ưu tới 70% chi phí và 80% thời gian

Đăng ký tư vấn ngay