0945 301 139

Mẫu website Check giá

Thị trường hàng hóa ngày càng đa dạng nhưng lợi dụng sự đa dạng đó các thành phần xấu thực hiện “lừa đảo” khách hàng. Do đó, có nhiều dịch vụ cung cấp tem xác thực hàng hóa bằng mã, bằng QR code nổi lên. Và để hỗ trợ cho dịch vụ an toàn bảo mật này, chúng tôi cung cấp đến các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực trên website check giá với giao diện đa dạng, code chuẩn SEO thu hút khách hàng.

  • Danh mục: Bán hàng, Dịch vụ
  • Wordpress: 5.x.x
  • Browser: IE11, Firefox, Safari, Chrome, Edge
  • Tối ưu hóa: Tối ưu hóa SEO, tối ưu hóa tốc độ