0945 301 139

Mẫu website nha khoa – phòng răng

Mẫu website nha khoa – phòng răng giúp cho phòng khám đem đến trải nghiệm khách hàng tốt nhất khi chăm sóc răng mặt. Khách hàng dễ dàng thông báo về tình trạng hiện tại và đặt lịch khám phù hợp cho mình thông qua website. Điều này sẽ giúp phòng khám sắp xếp được thời gian khám chữa bệnh hợp lý cho bệnh nhân, đảm bảo tính chuyên nghiệp mà không bị quá tải.

  • Danh mục: Bán hàng, Dịch vụ
  • Wordpress: 5.x.x
  • Browser: IE11, Firefox, Safari, Chrome, Edge
  • Tối ưu hóa: Tối ưu hóa SEO, tối ưu hóa tốc độ