0945 301 139

Mẫu website tin tức caritas

Mẫu website tin tức caritas là một trong những mẫu phổ biến cho đến nay. Với giao diện tinh tế mang sứ mệnh lan tỏa hành động đẹp của hội cứu trợ và giúp đỡ những người nghèo khổ, bị áp bức để xây dựng xã hội tốt đẹp hơn. Mẫu tin tức này giúp các tin tức hay, ý nghĩa lan tỏa đến cộng đồng và thu hút sự chung tay đóng góp vì hòa bình thế giới.

  • Danh mục: Bán hàng, Dịch vụ
  • Wordpress: 5.x.x
  • Browser: IE11, Firefox, Safari, Chrome, Edge
  • Tối ưu hóa: Tối ưu hóa SEO, tối ưu hóa tốc độ