0945 301 139

Phần Mềm Bảo Hiểm Xã Hội – VNPT BHXH

Phần mềm bảo hiểm xã hội – VNPT BHXH là giải pháp giao dịch điện tử giữa các tổ chức, doanh nghiệp, các đơn vị hành chính sự nghiệp, trường học,… với cơ quan bảo hiểm xã hội.

  • Tương thích CKS nhà cung cấp khác.
  • Sử dụng đa nền tảng thiết bị
  • Phần mềm gọn nhẹ
  • An toàn, bảo mật thông tin

Đăng ký tư vấn ngay