0945 301 139

Phần Mềm Kế Toán – VNPT ASME

Phần mềm kế Toán – VNPT ASME là giải pháp xây dựng trên nền tảng công nghệ điện toán đám mây nhằm tin học hóa toàn diện công tác kế toán cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ; hệ thống cung cấp các công cụ CNTT giúp kế toán thực hiện các nghiệp vụ một cách nhanh nhất mọi lúc, mọi nơi; hệ thống cung cấp công cụ kết nối với hóa đơn điện tử và hỗ trợ kê khai thuế.

  • Tin học hóa toàn diện công tác kế toán của doanh nghiệp
  • Tiết kiệm thời gian thực hiện các nghiệp vụ kế toán
  • Thuận tiện trong việc xuất hóa đơn điện tử, kê khai thuế

Đăng ký tư vấn ngay

Danh mục: Từ khóa: