0945 301 139

Web Hosting – Dịch Vụ Lưu Trữ Website

Web Hosting được gọi chung là Hosting, là dịch vụ lưu trữ dữ và chia sẻ liệu trực tuyến. Nói một cách khác, nếu tên miền là địa chỉ, website là ngôi nhà thì web hosting là “đất”.

  • Tốc độ vượt trội
  • An toàn, bảo mật
  • Backup dữ liệu hàng ngày
  • MIỄN PHÍ 3 ngày dùng thử

Đăng ký tư vấn ngay

Danh mục: Từ khóa: