0945 301 139

Web viện tóc – đẳng cấp salon tóc của bạn

Web viện tóc tạo cơ hội mới cho các salon làm tóc đẹp nhưng chưa có cơ hội tấn công vào thị trường rộng lớn hơn. Bằng hình thức online, khách hàng dễ dàng biết đến vị trí, uy tín trong việc chăm sóc tóc của salon. Lượng khách hàng tiềm năng sẽ được hình thành chủ yếu qua kênh online, uy tín lớn thì khoảng cách địa lý không là vấn đề.

  • Danh mục: Bán hàng, Dịch vụ
  • Wordpress: 5.x.x
  • Tối ưu hóa: Tối ưu hóa seo, tối ưu hóa tốc độ